Cập Nhật Tiến Độ Dự Án Marina Tower Tháng 8.2019

Một số hình ảnh tiến độ Marina Tower tháng 7.2019
Tiến độ Marina Tower tháng 8.2019, hiện tại đơn vị thi công FBV đang khẩn trương thực hiện công tác hoàn thiện bên trong từng căn hộ.